Yapı Denetim Nedir ve Nasıl Yapılır?

Özellikle son yıllarda sıkça bahsedilen yapı denetim nedir ve neler yapılır sorusunun cevabını merak edenler için detaylı şekilde yapılan anlatım ile bilgi verilmektedir. Yapı denetimi yapım aşamasında olan binaların belirlenmiş olan yönetmelik kapsamına göre uygun olup olmadığını denetlenmesidir. Bu nedenle çalışmaları devam eden binalarda yapılacak olan kontroller sayesinde yönetmeliğe uygun şekilde devam edip etmediğinin belirlenmesi sağlanmaktadır.

Özellikle konum nedeniyle Türkiye’nin deprem bölgesi olması yapılan binaların veya tamamlanmış olan binaları denetlemelerinin devam etmesini sağlamaktadır. Gerekli kontrollerin yapılması sırasında yönetmeliğe uygun şekilde inceleme yapılmaktadır. Tamamlanmış binalarda eksik olan durumların belirlenmesi ve aynı zamanda devam eden binalardaki çalışmaların kapsamının kontrol edilmesi sağlanmaktadır. Can ve mal güvenliğini sağlayabilmek adına binaların dayanıklı olduğu kadar aynı zamanda yönetmeliğe uygun şekilde hazırlanması gerekir.

Yapı Denetim Kontrolleri

Son dönemlerde zorunlu hale getirilen yapı denetimi kontrolleri sayesinde her binanın gerekli kontrollerin yapılması oluşabilecek her türlü riske karşı önlem alınmasını sağlamaktadır. Yapılarda eksiklerin olması veya yanlışlar yapılması durumunda yapılan kontrollerin ardından belirlenen koşullara göre eksiklerin giderilmesi veya düzeltilmesi ile birlikte özellikle oluşabilecek sorunlara karşı önlem alınması sağlanmaktadır.

Düzenli şekilde yapılacak kontroller can ve mal güvenliği açısından önemlidir. Bu nedenle yönetmeliğe uygun şekilde belirlenen süreler arasında kontrollerin sağlanması gerekir. Yapımı devam eden binalarda kontroller sağlandığı gibi aynı zamanda tamamlanmış olan binalarda da kontroller devam etmektedir. Yapılacak denetimlerin sağlanabilmesi için yapı denetim kuruluşları bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte hizmet veren firmalar yapılan her binanın gerekli kontrollerin sağlanması konusunda etkili olmaktadır.

Yapı Denetim Kuruluşları

Her geçen gün artmaya devam eden binalar nedeniyle özellikle yapı denetim kuruluşları giderek çoğalmaktadır. Gerekli evrakların ve yönetmeliğe uygun şekilde izinlerin alınmasının ardından bu alanda hizmet veren firmalar yapmış oldukları çalışmaları ile binaların kontrolünü sağlamaktadır. Alanında yeterli bilgi ve deneyime sahip olan ekipler tarafından yapılacak kontroller eksiklerin veya yanlışların belirlenmesini sağlamaktadır.

Oldukça ciddi sorumluluklar üstlenmiş olan yapı denetim kuruluşları bu süreçte yapmış oldukları her çalışma ile can ve mal güvenliğini sağlayabilirler. İnceleme yapılırken özellikle yapıların ruhsat, sanat, teknik ve sağlık koşulları içerisinde uygun şekilde yapılıp yapılmadığını veya ortaya çıkabilecek hataların incelenmesini sağlamaktadır. Kuruluşlar yapmış oldukları denetlemenin ardından ortaya çıkabilecek her türlü soruna karşı sorumludur. Bu nedenle gerekli kontrollerin yönetmeliğe uygun şekilde yapılması ve oluşabilecek her türlü sorunda mutlaka gerekli çalışmaların yapılması gerekir.

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sorumlulukları

Yapımı devam eden veya tamamlanmış olan binalarda yapı denetim kuruluşlarının sorumluluğu onay verilmesinin ardından devam etmektedir. Özellikle taşıyıcı sistemlerde 15 sene devam eden sorumluluk aynı şekilde diğer kısımları için 2 sene boyunca devam etmektedir. Bu nedenle bu süreçte yapılacak kontroller sırasında özellikle gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve her türlü soruna karşı gerekli önlemlerin alması gerekir.

Belirlenmiş yönetmeliğe uygun olmayan yapılara izin verilmemesi bu noktada önemlidir. Özellikle yapı denetim nasıl yapılır? Merak edenler bu konuda yapılacak kontroller kapsamına göre denetçiler tarafından bütün binanın kontrolünü sağlanmasıyla işlemin tamamlandığını düşünebilirler.

Daha fazla bilgi için www.istanbulyapidenetim.net web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.